[2s.mk-friends] Дизајн на постер за доаѓањето на RMS

Goce Mitevski goce.mitevski at gmail.com
Wed May 19 17:41:02 UTC 2010


Еве уште две различни варијанти.

На едната (http://dl.dropbox.com/u/125611/RMS/rms-a3-2-2-mh.png)
темата е испишана кружно со поголеми букви.
На другата (http://dl.dropbox.com/u/125611/RMS/rms-a3-2-1-mh.png)
темата е под RMS и логото на GNU со уште поголеми букви. (+1 за оваа
варијанта од мене)

Наводниците се ставени за да се потренцира дека текстот под нив е
цитат. Оставени се намерно отворени, ама ако е збунувачки може и долу
да се додадат затворени наводници.

Најдолу додадов: „влезот е слободен“.

Инаку, ова е дизајн за постерот (А3) и би се печател на цел лист A3.
Флаерот би се адаптирал на избраниот дизајн и нормално би се
изработила задна страна со текстот на Стама.

Поздрав,
Гоце

---

Nicer2 - Making Companies Nicer All Over The World
http://www.nicer2.com


More information about the Ossm-members mailing list