[2s.mk-friends] Текст-RMS

Viktor Stojanovski zuberot at gmail.com
Thu May 27 15:19:20 UTC 2010


Текстот е спремен и испратен до it.com.mk иста така пократка верзија
ќе биде објавена и на официјалната страна на ФЕИТ и интерниот портал
како и на мејл адресите до сите студенти (со покана за професорите и
асистентите).


-- 
Viktor Stojanovski [zuberot at gmail.com]
Mobile: +389 77 717 111


More information about the Ossm-members mailing list