[2s.mk-friends] (no subject)

Aleksandar D. Balalovski abalalovski at gmail.com
Mon Oct 11 07:08:08 UTC 2010


2010/10/11 Filip Ciklevski <fciklevski at live.fr>:
> Кога бев на facebook притиснав Ctrl+A и се смени ресолуцијата. Како се враќа
> ресолуцијата, како што беше претходно?

Прашањето има недостиг на информации.
како и да е..

- на Firefox?
Тоа е стандардна кратенка за селекција на цела содржина, сигурно тоа
не е причината за промена на резолуцијата. Најдобро ти е да Ctrl/+ за
зголемување или Ctrl/- за намалување на резолуцијата и да ја наместиш
како шо била претходно.


-- 
http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),
GnuPG: 754AC43D,

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023


More information about the Ossm-members mailing list