[2s.mk-friends] (no subject)

Viktor Zuberot Stojanovski zuberot at gmail.com
Mon Oct 11 07:12:00 UTC 2010


2010/10/11 Aleksandar D. Balalovski <abalalovski at gmail.com>:
> 2010/10/11 Filip Ciklevski <fciklevski at live.fr>:
>> Кога бев на facebook притиснав Ctrl+A и се смени ресолуцијата. Како се враќа
>> ресолуцијата, како што беше претходно?
>
> Прашањето има недостиг на информации.
> како и да е..
>
> - на Firefox?
> Тоа е стандардна кратенка за селекција на цела содржина, сигурно тоа
> не е причината за промена на резолуцијата. Најдобро ти е да Ctrl/+ за
> зголемување или Ctrl/- за намалување на резолуцијата и да ја наместиш
> како шо била претходно.
>
>

Ctrl + 0 за да ја нормализираш на default.

> http://blog.gemidjy.me || http://wiki.lugola.net
> Member of Lugola, 2s.mk, FSF (no.6023),
> GnuPG: 754AC43D,
>
> I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
> http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>-- 
Viktor Zuberot Stojanovski [zuberot at gmail.com]
Mobile: +38977717111 | +38976755652
My Blog: http://mobile.komunikacii.net | http://zuberot.info
Facebook: http://facebook.com/zuberot
Twitter: http://twitter.com/zuberot
GTalk: stojanovski.viktor at gmail.com
Skype: stojanovski.viktor


More information about the Ossm-members mailing list