[2s.mk-friends] најнова ревизија на текстот за нпсс

Новица Наков novica at bagra.org
Sat Oct 23 19:43:24 UTC 2010


Да се дополнам.

Моментално во текстот на политиката недостасуваат точките:

3. Заедница и екосистем
3а. Заедница на корисници на слободен софтвер во Република Македонија
3б. Отворени ИКТ екосистеми

Потоа анексот со преглед на преведен слободен и неслободен софтвер на 
македонски и албански јазик. Овој треба да содржи главни и општи 
софтвери/оператвни систем. На пример ubunt 7.10 vs. windows xp, или ubuntu 
10.10 vs. windows 7. OO.o, firefox и сл. Му предложив на Арангел да го направи 
ова.

И на крај, од [нпсс] листата излезе идеја за правење на уште еден анекс
(...)
неколку примери (за политики за слободен софтвер во други држави) кои се 
поголеми и подолготрајни и можеби кои се резултат на некоја ваква нивна 
усвоена политика или препораки. Тоа значи да се разгледаат сите примери па да 
се види кои се значајни да бидат споменати и да стои референца до листата.
-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !


More information about the Ossm-members mailing list