[2s.mk-friends] Локален NSND во Струмица - Септември ?

Boris Kuzmanov boriskuzmanov2 at gmail.com
Mon Aug 8 14:33:11 UTC 2011


Вака. Зборев јас со @Potru и можеме да добиеме просторија во Дом на АРМ. 
Има интернет, каков е и колку го бива тоа ќе видиме кога ќе идеме да 
збориме со одговорниот, некаде ~20 Август. Само да ми потврдите дали ви 
одговара 10 и 11 Септември, за сигурно да знам да договориме за тие два 
датуми, пошто 11 е ден на градот и можеби ќе има некое случување (уште 
не е утврдена програмата) во Дом на АРМ, па да знаеме за да обезбедиме 
просторија.

Поздрав.
-- 
Boris Kuzmanov
WordPress Contributor and Developer

Web: http://kuzmanov.info
Twitter: http://twitter.com/kuzman0v
LinkedIn: http://mk.linkedin.com/in/bkuzmanov
Facebook: http://facebook.com/kuzman0v
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110808/3d89f112/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list