[2s.mk-friends] Локален NSND во Струмица - Септември ?

Boris Kuzmanov boriskuzmanov2 at gmail.com
Mon Aug 8 20:00:51 UTC 2011


On 08/08/2011 08:18 PM, Novica Nakov wrote:
> а оној просторот што го менаџираше Ѕвонко Николов?

Сега ми текна дека е професор, а единствена просторија знам дека кај 
него дома имаше просторија за поправка на компјутери или такво нешто, за 
друго не сум запознаен. А како што разбрав имал и некој удел во „Дом на 
АРМ“, што и не е проблем да добиеме просторија таму.

Поздрав

-- 
Boris Kuzmanov
WordPress Contributor and Developer

Web: http://kuzmanov.info
Twitter: http://twitter.com/kuzman0v
LinkedIn: http://mk.linkedin.com/in/bkuzmanov
Facebook: http://facebook.com/kuzman0v
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110808/3abc886c/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list