[2s.mk-friends] Локален NSND во Струмица - Септември ?

Boris Kuzmanov boriskuzmanov2 at gmail.com
Sat Aug 27 11:09:07 UTC 2011


On 08/27/2011 12:49 PM, Aleks wrote:
>
> Disregard that last one. Ќе објавиме на блог, па кој го интересира ќе 
> дојди.
>

Плус еден ивент на ФБ и таман.
Само датумот е малку лев и може да не дојдат поголем дел од тие што се 
интересираат, бидеќи нели започнува факултетот на 15 и 16ти (или 
грешам?) и повеќето ќе се разојдени низ другите градови и прашање е 
колку би сакале да се вратат уште од првата недела. :)

-- 
Boris Kuzmanov
WordPress Contributor and Developer

Web: http://kuzmanov.info
Twitter: http://twitter.com/kuzman0v
LinkedIn: http://mk.linkedin.com/in/bkuzmanov
Facebook: http://facebook.com/kuzman0v
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110827/fc3fcaed/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list