[2s.mk-friends] НСНД Куманово 2011

Boris Kuzmanov boriskuzmanov2 at gmail.com
Wed Feb 16 19:38:31 UTC 2011


Ја сум заинтересиран за идење, но проблем ми е сместувањето... Ако има 
некој да ме собери, добро, ако не здравје во некоја наредна прилика.

Поздрав

-- 
Facebook: http://facebook.com/kuzman0v
Twitter: http://twitter.com/kuzman0v
More information about the Ossm-members mailing list