[2s.mk-friends] Досие ЗлатнаКнига :)

Mite Mitreski mitemitreski at gmail.com
Mon Feb 21 15:32:23 UTC 2011


Дефинитвно таму нема да ти е free али ако се затегне работата сигурен сум
дека тие би ти направиле се да исчезне :)

Иначе колку што знам ако немаат регистриран TM  во МК апсолутно ништо не
може да ти прават.

Да сум јас на твое место би го оставил кодот и би тргнал се што може да
 биде спорно...

Поздрав


Mite Mitreski


Java User Group Macedonia (JUGMK)
http://jug.mk | mite.mitreski at jug.mk | +38975236045
www.twitter.com/mitemitreski
http://twitter.com/javausergroupmk


2011/2/21 Новица Наков <novica at bagra.org>

>
>
> > Инаку да проверевте пред да се карате дали е регистран TM.
>
> Член 150, став 2 од закон за инд. сопств.
> Трговската марка не му дава право на носителот да им забрани на трети лица
> употреба во прометот на знак кој е идентичен или сличен со трговската
> марка,
> ако е тоа потребно заради одбележување на намената на производите, особено
> на
> нивните резервни делови или видот на услугите кои се даваат под услов
> знакот
> да се користи согласно со добрите деловни обичаи и да не доведува до
> нелојална
> конкуренција.
>
>
> Јас би рекол дека ова што го прави апликацијата не доведува до нелојална
> конкуренција. Нелојална конкуренција би било на пр. ако го користи сервисот
> на
> ЗК а притоа да тврди дека не е така со цел да ги забуни корисниците
> (клиентите). Добри деловни обичаи исто беа некаде дефинирани (мислам во
> облигации - ме мрзи да барам) али бидејќи услугава е бесплатна and so on,
> мислам дека преочигледно е дека имаме добри деловни обичаи.
>
>
> --
> Новица
>
> http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
> http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
>
> http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110221/e826b591/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list