[2s.mk-friends] Fedora 15 Network Manager

Влатко Станковиќ inferno.daemon at gmail.com
Sun May 29 14:35:34 UTC 2011


Веројатно оваа грешка се јавува поради GNOME3 [1], а workaround има овде
[2].

[1] https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=696278
[2] http://www.surfer07.be/fedora/

Поздрав

2011/5/27 Boris Kuzmanov <boriskuzmanov2 at gmail.com>

> Момци и девојки, ајде малку помош :)
> Правев 'yum update', фино лепо се комплетираше се, али сега немам интернет,
> ниту пак ја покажува иконката за мрежа. Кога одам во Network ми јавува „The
> system network services are not compatible with this version“ и ништо не
> може да правам. Исто, во Network Connections ништо не може да правам, сите
> полиња се недостапни. Чаре?
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20110529/bf3516a4/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list