[2s.mk-friends] КИКА: просторија

Vladan Popovic vladanovic at gmail.com
Sun Oct 30 23:10:39 UTC 2011


> Исто така битни информации:
> 1. На колку минимум време сакаат да го изнајмиме просторот?
>

На колку време ни одговара на оваа локација? И ако е добро сѐ дали би го
земале на подолго време?


> 2. Дали треба да склучиме договор?
>

Преку агенција ќе оди такада скоро сигурно ќе треба да склучиме договор.


> 3. Колку е отказниот рок на местото и колку пенали се плаќа за тоа?
> 4. Колку кирии однапред треба да платиме?
>
> Друго?
>

На агенцијата ќе треба да и се дадат пари.
Градско парно ако има да ги прашаме дали може да се исклучи.
Да видиме дали и какви комшии ќе имаме над нас, на приземје би требало сите
да се фирми, Бидик би требало да знае најдобро тоа.


поздрав
-- 
Владан
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20111031/d72c4847/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list