[2s.mk-friends] JavaScript во четврток

Gorjan Petrovski mogi57 at gmail.com
Mon Apr 16 20:39:53 UTC 2012


Никола е исто така врло заинтересован! :)

On Mon, Apr 16, 2012 at 9:21 PM, Tamara Atanasoska
<tamara.atanasoska20 at gmail.com> wrote:
> +1 и Шпион да го викнеме што не му треба гугл кога ќе го прашаш нешто
> за јаваскрипт :)
>
> On Mon, Apr 16, 2012 at 8:43 PM, Marko Leopard <leopardmk at gmail.com> wrote:
>> Јас би сакал, но незнам дали ке можам да дојдам бидејки сум од Штип.
>>
>> On Mon, Apr 16, 2012 at 8:15 PM, Azder <azhder at gmail.com> wrote:
>>>
>>> Здраво народе, дали сте расположени за нешто JavaScript во четврток на
>>> Програмски Јазици?
>>>
>>> Мислам дека би било добро конечно да се потсобериме и пребројме колку од
>>> нас го користат чудото и какви проблеми имаат, па да почниме со размена на
>>> знаења и искуства и со овој јазик.
>>>
>>> Па ако ви е ќеиф, или пак знајте некој шо исто така го работи JS пишете.
>>>
>>> Се читаме (Se chitame).
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Ossm-members mailing list
>>> Ossm-members at lists.softver.org.mk
>>> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Ossm-members mailing list
>> Ossm-members at lists.softver.org.mk
>> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members-- 
Gorjan


More information about the Ossm-members mailing list