[2s.mk-friends] SHARE

Tamara Atanasoska tamara.atanasoska20 at gmail.com
Tue Apr 24 14:05:22 UTC 2012


Дали на некој уште му фали карта?
Пратив на сите кои се пријавија.

On Tue, Apr 24, 2012 at 2:46 PM, Igor Stamatovski
<igor.stamatovski at gmail.com> wrote:
> On Mon, Apr 23, 2012 at 1:22 AM, Tamara Atanasoska
> <tamara.atanasoska20 at gmail.com> wrote:
>>
>> Иам карти во инбокс.
>> Дека се Unique треба да ви препратам по една.
>> Зошто не знам на крај што искочи кој ќе иде кој не,
>> ве молам пишете +1 под мејлов да ми пратам карта.
>>
>
> +1 за goce.mitevski at gmail.com
>
> Прати му ја картата на емаил.
>
> --
> Igor
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> http://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>


More information about the Ossm-members mailing list