[2s.mk-friends] Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking

novica novica at on.net.mk
Mon Dec 17 21:38:26 UTC 2012


>  E. Gabriella Coleman: Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of
> Hacking (2012)


Се надевам книгава привлече нечие внимание. Јас ја прочитав. [Не е 
долга, а некои поглавја навистина брзо се читаат поради претходна 
фамилијаризираност со темата. Башка не гледам познати лица во автобус.]

Мислам дека нема потреба да речам дека книгата е интересна и се 
занимава со теми кои нѐ интересираат [дури и теми кои не знаеме дека нѐ 
интересираат, а сепак се дел од нашите активности т.е. интереси кои не 
сме знаеле до сега да ги артикулираме.]

Одлучив да не пишувам блог-пост за книгава. Ќе ме радува ако други луѓе 
ја прочитаат и тука или во КИКА имаме дискусија за етиката, политиката 
и општествената дејност на заедницата, КИКА и 2с.мк. Овие теми се 
опфатени во книгата и убаво ќе биде ако можеме да примениме дел од таа 
анализа на нашиот контекст.

--
ннвц


More information about the Ossm-members mailing list