[2s.mk-friends] Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of Hacking

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Tue Dec 18 10:36:52 UTC 2012


Фала Новица за книгава, вчера почнав да ја читам. Ќе се навратам тука со
фидбек.

2012/12/17 novica <novica at on.net.mk>

>
>   E. Gabriella Coleman: Coding Freedom: The Ethics and Aesthetics of
>> Hacking (2012)
>>
>
>
> Се надевам книгава привлече нечие внимание. Јас ја прочитав. [Не е долга,
> а некои поглавја навистина брзо се читаат поради претходна
> фамилијаризираност со темата. Башка не гледам познати лица во автобус.]
>
> Мислам дека нема потреба да речам дека книгата е интересна и се занимава
> со теми кои нѐ интересираат [дури и теми кои не знаеме дека нѐ
> интересираат, а сепак се дел од нашите активности т.е. интереси кои не сме
> знаеле до сега да ги артикулираме.]
>
> Одлучив да не пишувам блог-пост за книгава. Ќе ме радува ако други луѓе ја
> прочитаат и тука или во КИКА имаме дискусија за етиката, политиката и
> општествената дејност на заедницата, КИКА и 2с.мк. Овие теми се опфатени во
> книгата и убаво ќе биде ако можеме да примениме дел од таа анализа на
> нашиот контекст.
>
>
> --
> ннвц
> ______________________________**_________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.**org.mk <Ossm-members at lists.softver.org.mk>
> https://lists.softver.org.mk/**listinfo/ossm-members<https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20121218/df88caa5/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list