[2s.mk-friends] Android часови

Vladan Popovic vladanovic at gmail.com
Wed Jan 18 09:39:14 UTC 2012


>> 2012/1/18 Зоран Димовски <zoki.dimovski at gmail.com>:
>> > Ако сте за подкаст мислете сега за камера и како ќе се снима.

>> Значи штосот е да донесеме луѓе во
>> Хаклаб. Ако им даваме подкасти и аудио/видео материјал ќе си го
>> гледаат дома, шо такво да идат во Хаклаб?
>>


После 8:00-8:30 може зошто има други часови.
Подкаст е глупо зошто сакаме луѓе да доаѓаат во хаклаб, ако некој не
може сочувствувам со него.

се читаме,
-- 
Владан


More information about the Ossm-members mailing list