[2s.mk-friends] информација околу уплаќање на донации

Misha Popovikj popmisa at gmail.com
Mon Jul 2 14:25:14 UTC 2012


За оние кои учествуваат во донирање на парични средства за работа на
Хаклабот, би сакал да ја споделам следната информација.

За да ни се олесни плаќањето на трошоци поврзани со водењето на
хаклабот, би ве замолил отсега преку уплата во банка да ни ги
префрлате донациите.

Без разлика дали ни уплаќате еднократно, или повеќекратно на траен
налог, ова се информациите кои треба да ги знаете:

Слободен софтвер Македонија
ул. Злате Михајловски бр. 26 1000 Скопје

сметка: 210057088340110
банка: НЛБ Тутунска Скопје

приходна шифра: 562 уплати за донации

цел на дознака: донација за проект КИКА

Или како на сликава од линкот:

https://dl.dropbox.com/u/46025336/primer-uplata-2s.mk.png

Оние кои имаат определено уплати преку траен налог не мора да ги
менуваат информациите.

На сите што на било каков начин го помагаат работењето на 2с.мк и КИКА
- им благодарам неизмерно.

поздрав

Misha Popovikj
http://stream.kiberkotle.net


More information about the Ossm-members mailing list