[2s.mk-friends] Wiki-sredba vo vtornik vo Haklab

Azder azhder at gmail.com
Tue Jul 10 11:14:51 UTC 2012


во главно, скоро секој што е редовен „посетител“ на хаклабот има клуч, така
да, ви останува само да си проверите со дежурниот во тековната недела кога
сакате да направите состанок

Се читаме (Se chitame).
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20120710/218a2b73/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list