[2s.mk-friends] Состанок за КИКА : 18.07.2012

Aleks aleks at slobodensoftver.org.mk
Thu Jul 19 12:06:35 UTC 2012


On 07/19/2012 01:57 PM, Arangel Angov wrote:
> 2012/7/19 Aleks <aleks at slobodensoftver.org.mk>:
>> Затоа што се разви дискусија околу бравата и клучевите и тука на листа,
>> следново се донесе како одлука вчера на состанокот:
> Вчера се разви дискусија за многу работи, ве молам пратете го
> записнкот да не дискутираме вака ад-хок за ствари, пошто не беше само
> ова. Кој не можел да дојде може да прочита и да пише што мисли. Може
> да се прати текст само, а на вики да стои за во иднина.

Пинг Стама :)


-- 
Aleksandar (Aleks) Lazarov
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing
- Member of the Free Software Macedonia Organization
- Ham Radio operator (Z32AL)
- GNU/Linux user.
More information about the Ossm-members mailing list