[2s.mk-friends] why u no clean?

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Tue Oct 16 08:44:56 UTC 2012


2012/10/16 novica <novica at on.net.mk>:
> мене на пример не ми е јасно каде е мандатот за да се разрешуваат
> проблемите. на пример, кој требаше вчера да ги спречи луѓето да упаѓаат со
> разни активности во собата каде што се работеше? дежурниот? заедницата?

Извадок од http://wiki.spodeli.org/Хаклаб/Дежурства
Права на дежурниот
Дежурниот има право да обезбеди непречено функционирање на редовните активности

Од листата на дежурства гледам дека дежурен бил Јован (Чомбе):
7	 Чомбе	 2012-10-15 - 2012-10-21

Можеби треба да стои како точка во
http://wiki.spodeli.org/Хаклаб/КуќенРед, или едноставно
да се поврзани овие два правилника.


-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list