[2s.mk-friends] why u no clean?

novica novica at on.net.mk
Tue Oct 16 08:26:00 UTC 2012


> Конечно,
> начинот на решавање на проблемите не е со ескалирање и дигање на 
> тензијата - пошто тоа НЕ ги решава проблемите. Мене сеуште не ми е 
> јасно како возрасни и разумни луѓе не сте успеале да се разберете на 
> лице место, но ете…
>

мене на пример не ми е јасно каде е мандатот за да се разрешуваат 
проблемите. на пример, кој требаше вчера да ги спречи луѓето да упаѓаат 
со разни активности во собата каде што се работеше? дежурниот? заедницата?

патем, не заборавајте дека истиот тој хаклаб организира курсерви за кои 
некои трети лица ќе плаќаат. сликата вака изгледа прилично посива.

-- 
ннвц
More information about the Ossm-members mailing list