[2s.mk-friends] КИКА состанок октомври 2012

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Wed Oct 24 17:29:32 UTC 2012


2012/10/24 novica <novica at on.net.mk>:
>
>> еве го проектот
>> https://github.com/skopjehacklab/administration
>
>
> во врска со „позиција на моќ“ и „code is law“ тие што не знаат git сега како
> ќе учествуваат во давање предлози?

Како и досега. Ништо не е променето во тој аспект. На вики, на емаил,
во живо, на ливче хартија.

> како што се погоди цитатот од утринава:
> “Under every communication architecture, there hides a power structure.“

True.

Поентата со git е тие промени да станат лесно споредливи и воочливи каде
всушност сака да се интервенира и подобри куќниот ред.

Поентата не е да им се оневозможи на оние кои не знаат git да даваат
свои предлози,
да учествуваат во креирање на куќниот ред и сл.


http://lasindias.org/the-p2p-mode-of-production/
Ctrl+F Under every communication architecture, there hides a power structure.

http://en.wikipedia.org/wiki/Git_(software)
Git (/ɡɪt/) is a distributed revision control and source code
management (SCM) system with an emphasis on speed.


-- 
Igor


More information about the Ossm-members mailing list