[2s.mk-friends] Урнек за пополнување уплатница за донации за КИКА

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Wed Oct 24 23:18:15 UTC 2012


Здраво,

Направив упатство за пополнување на ПП10 уплатница за уплаќање донации за КИКА.
Содржи скен од ПП10 уплатница, објаснување што да се напише во секое
поле и скен од пополнета уплатница, која може да ес користи како
промер за пополнување.

Оригиналната датотека ја направив во Dia, a url-от е :
http://dl.dropbox.com/u/1368787/ossm/pp10-kika-donacii.dia
Истата верзија експортирана како PNG можете да ја соберете од:
http://dl.dropbox.com/u/1368787/ossm/pp10-kika-donacii.png

Мислам дека е згодно да се стави ова негде на страницата за донации на
блогот http://b10g.spodeli.org/p/blog-page_19.html
Исто така убаво е негде на githab да ги ставаме сите документи
поврзани со КИКА ... можеби репото
https://github.com/skopjehacklab/administration ? Или пак ова репо ќе
го чуваме само за промени во куќниот ред?

Поздрав,
Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list