[2s.mk-friends] GSoC промотивен материјал

Dimce Grozdanoski dimce.grozdanoski at gmail.com
Thu Apr 11 14:09:19 UTC 2013


On 11.04.2013 14:34, Andrej T. wrote:
> 2013/4/11 Newk <newkdukem at gmail.com <mailto:newkdukem at gmail.com>>
>
>     Со цел да го добиеме пакетот, би требало да платиме царина и
>     лежарина, со естимација од 2000-2500 денари.
>
>
> Јеботе, колку е царина за промотивен материјал?! Ако нема начин да 
> избегнеме, пари од сметка? Кој може тоа да го среди?
Мислам дека во основата за царинење влегува и цената на транспортот на 
пратката (FedEx фактурата). Дополнително треба да се ангажира и 
шпедитерска фирма која ќе ги обави царинските и шпедитерските 
формалности, тоа исто така чини, цц. 1800 денари.
>
> -- 
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com 
> <mailto:andrejtrajchevski at gmail.com>
>
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130411/25333adf/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list