[2s.mk-friends] GSoC промотивен материјал

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Thu Apr 25 12:07:20 UTC 2013


Пакетот е поднигнат.
Освен парите собрани за таа намена се потрошија плус 1478 ден.
>Само што се слушнав со Сандра.
>Ми кажа дека се мора да се среди на аеродром. Тие не можат ништо да
направат. Шалтерот работел од 8:30 до 15 часот.
>Дали ќе може некој утре (од тие што имаат кола), да одиме и да ја средиме
работава?

А не може по телефон тоа?

_______________________________________________
Ossm-members mailing list
Ossm-members at lists.softver.org.mk
https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130425/439fc343/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list