[2s.mk-friends] TPBAFK проекција

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Mon Feb 4 23:10:54 UTC 2013


+1

лајк за две проекции и лајк за кино-кујна.

2013/2/4 Blagoj Petrushev <b.petrushev at gmail.com>

> 2013/2/4 Arangel Angov <ufo at linux.net.mk>:
> > Мислам дека е подобро да ја користиме просторијата со кујната бидејќи
> > може да се расчисти што не треба и да се стават столчиња.
>
> кујна пренаменета во кино-театар.
>
> лајк.
>
> Баже
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130205/a9e11b92/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list