[2s.mk-friends] NSND 2013 планирање

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Tue Jun 4 18:07:51 UTC 2013


Да јас. Ама не е никаков проблем. Кажано е од 20 до 30 луѓе. Има место го
откажаа самитот :)
On Jun 4, 2013 8:05 PM, "Blagoj Petrushev" <b.petrushev at gmail.com> wrote:

> 2013/6/1 Damjan Georgievski <penguinista at mail.net.mk>:
> >
> > Пишете овде кој иде, кој му треба соба во хотелот, и кој има превоз до
> > Струга (и кога).
> >
>
> значи ова забораив: _едно_ место за мене во хотелот, зап петок и сабота.
> btw- кој би прави резервациите? јованка?
>
>
> Баже
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130604/85c31c80/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list