[2s.mk-friends] Дежурство

Marko Doda marko at lugola.net
Tue Jun 18 11:41:14 UTC 2013


2013/6/18 Georgi Stanojevski <glisha at gmail.com>

> Врати ги Андреј и Дода накрај. Вака си ги избришала од ротација.
>


Тоа влага веќе во друга ротација, пошто табелава се прават со скрипта и има
идентичен google calendar.. Најубаво е вакви ствари да се ставаат во
забелешка и да ги едитирам содветните настани.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130618/42160a62/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list