[2s.mk-friends] [JUGMK users] The key

Mite Mitreski mitemitreski at gmail.com
Thu May 16 22:06:53 UTC 2013


Upss :)

2013/5/16 Visar Zejnullahu <visar.zejnullahu at gmail.com>

> Wrong list :)
> On May 16, 2013 9:59 PM, "Mite Mitreski" <mitemitreski at gmail.com> wrote:
>
>> Здраво до сите,
>>
>> по некаков скоп на околности оваа сабота треба да сум на свадба во Охрид
>> така да нема да можам да отворам во хаклаб.
>> Ако некој е слободен или планира да помине во сабота ќе можам утре преку
>> ден до 18:00 да му го предадам клучот.
>>
>>
>> Поздрав
>>
>> Mite Mitreski
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> JUGMK users mailing list
>> users at jug.mk
>> http://jug.mk/mailman/listinfo/users
>>
>>
> _______________________________________________
> JUGMK users mailing list
> users at jug.mk
> http://jug.mk/mailman/listinfo/users
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130517/0d392346/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list