[2s.mk-friends] недела радио емисија

novica novica at on.net.mk
Wed May 22 20:14:21 UTC 2013


> @novica
> Јас сум сеуште неодлучен ама баш ме интересира зошто си про brain-drain.

сум пишувал веќе мислам за ова:

„бедно, но конзистентно. во неолиберализмот (и таков како РМ) 
образованието и здравјето не се од јавен интерес, туку приватна 
инвестиција. и ова не е само некој мрч сега, долго време основните 
економски концепти се предеваат на овој начин на ЕФ на УКИМ (веројатно 
и другде)“

Ако е приватна инвестиција тогаш приватнит инвеститор - ти, има право и 
обврска да најде најдобро место за оплодување на таа инвестиција - таму 
каде што има повеќе профит.
--
ннвц


More information about the Ossm-members mailing list