[2s.mk-friends] недела радио емисија

Gorjan Petrovski mogi57 at gmail.com
Wed May 22 20:51:33 UTC 2013


@novica  А националниот идентитет на „инвеститорот“ нема никаква вредност?

Пошто сите „чичка пипл на камен бриџот“ ќе ти кажат дека децата им се
интегрираат во туѓите општества.


2013/5/22 novica <novica at on.net.mk>

>
>  @novica
>> Јас сум сеуште неодлучен ама баш ме интересира зошто си про brain-drain.
>>
>
> сум пишувал веќе мислам за ова:
>
> „бедно, но конзистентно. во неолиберализмот (и таков како РМ)
> образованието и здравјето не се од јавен интерес, туку приватна
> инвестиција. и ова не е само некој мрч сега, долго време основните
> економски концепти се предеваат на овој начин на ЕФ на УКИМ (веројатно и
> другде)“
>
> Ако е приватна инвестиција тогаш приватнит инвеститор - ти, има право и
> обврска да најде најдобро место за оплодување на таа инвестиција - таму
> каде што има повеќе профит.
>
>
>
>
>
> --
> ннвц
> ______________________________**_________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.**org.mk <Ossm-members at lists.softver.org.mk>
> https://lists.softver.org.mk/**listinfo/ossm-members<https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130522/ea846f15/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list