[2s.mk-friends] недела радио емисија

Damjan Georgievski penguinista at mail.net.mk
Wed May 22 22:41:49 UTC 2013


On 23.05.2013 00:33, Gorjan Petrovski wrote:
> Перманентното исселување на индивидуа е причина за делимично губење на
 > националниот идентитет на самата индивидуа а потполно кај
 > нејзините потомци.

citation needed

 > Делимичното губење на националниот идентитет лесно предизвикува
 > криза на личниот идентитет,

citation needed


-- 
дамјан


More information about the Ossm-members mailing list