[2s.mk-friends] недела радио емисија

Gorjan Petrovski mogi57 at gmail.com
Wed May 22 22:33:58 UTC 2013


Да го погледнеме ова од гледна точка на индивидуата, бидејќи едноставно
премногу e јасно што губи една држава.

Brain drain, ако не грешам, означува перманентно исселување на
интелектуалци. Перманентното исселување на индивидуа е причина за делимично
губење на националниот идентитет на самата индивидуа а потполно кај
нејзините потомци. Да не зборуваме за потомците бидејќи тие веќе би се
идентификувале со народот меѓу кој израснале. Делимичното губење на
националниот идентитет лесно предизвикува криза на личниот идентитет, што
психолошки негативно би се одразило врз индивидуата. Прашањето е дали
профитот од образованието, здравјето и интеграцијата во една (би
претпоставиле) поздрава култура навистина би придонеле кон поздрава
индивидуа или пак кризата на идентитетот би донела премногу сомнеж и
емоционално разјадување, за личноста да има подобар живот?

Дополнително, ако преселбата е во некој голем (large throughput) град, може
да кажеме дека се јавува големо оттуѓување на човек од другите луѓе и
тешкотии со поврзувањето со други луѓе на подлабоко ниво, без разлика дали
се од изворната националност или од било која друга.

Сега ако сакате малку да излеземе од строгата логика и да ги екстраполираме
последните развивања во технологијата и културата на стартапите и да
направиме проекција кон иднината, лесно би можеле да кажеме дека
вистинското богатство (богатство кое носи не само профит, побогата култура,
туку и длабоко лично задоволство) се токму длабоките врски на луѓето, врски
засновани врз доверба, или кратко кажано „ниту една корпорациска хиерархија
нема да биде толку продуктивна како повеќе мали групи кои соработуваат, а
првиот принцип на нивната соработка е меѓусебна доверба“.

Brain drain едноставно создава туѓинци од луѓето.

Нетрпеливо во очекување на поинакво мислење,
Горјан


2013/5/22 novica <novica at on.net.mk>

>
>  @novica  А националниот идентитет на „инвеститорот“ нема никаква
>> вредност?
>>
>
> Не сфаќам што сакаш да кажеш. ако сакаш да кажеш дека „националниот
> идентитет“ на човекот што вложува во своето образование има некакво значење
> - тогаш тоа не е валиден аргумент. Националниот идентитет е комплетно
> интимно прашање.
>
> Ако сакаш да кажеш нешто друго - објасни.
>
>
> --
> ннвц
> ______________________________**_________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.**org.mk <Ossm-members at lists.softver.org.mk>
> https://lists.softver.org.mk/**listinfo/ossm-members<https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20130523/7f76c8fe/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list