[2s.mk-friends] Social Freelancing во Хаклаб

Aleks aleks at slobodensoftver.org.mk
Sat Oct 19 16:24:06 UTC 2013


On 19.10.2013 15:25, Andrej T. wrote:
> Мислам дека оваа иницијатива е во духот на хаклабот: луѓето кои мислам да
> ги поканам се претежно програмери.

Не би рекол дека ова е во духот на хаклабот. Без разлика што луѓето се 
програмери, начеката на хаклабот се дека ќе се промовира слободниот 
софтвер, слободна култура и споделување на знаење.

Не би сакал хаклабот да се претвори во место каде што ќе има 
*корпоративно* однесување, а мислам дека со ваква практира тоа би се случило

 > Луѓето кои би доаѓале ќе имаат
 > прилика, ако сакаат, да помогнат и да донираат благо, сокови, кафе 
или пари.

Значи во прв поглед бесплатно би ги користеле ресурсите на хаклабот 
(струја, вода, интернет, физички простор) ... wat? Од логистичка гледна 
точка, за тоа време би се користело струја, вода итн ... ова ми усочува 
дека членовите на халкабот ќе треба да ги покријат и тие трошкови, кои 
што ништо не му носат на хаклабот. Не се сложувам со ова.

 > Одговорноста за хаклабот во овој период би ја презел јас
 > (односно членот што ќе го отвори хаклабот)

Што кога ти нема да си во можност да отвориш, кој ќе ја превземе 
одговорноста за просторот ? Дали ова значи дека дежурниот (за редовните 
настани во хаклаб) ќе треба да ја има и оваа одговорност ?

Како што кажа Новица, повеќепати е ова дискутирано на состаноци и 
никогаш не се донело заклучок. Можеби треба да се реактивира прашањево и 
на состанок да се дискутира за ова ?


-- 
Aleksandar (Aleks) Lazarov
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information 
Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal 
Processing
- Member of the Free Software Macedonia Organization
- Ham Radio operator (Z32AL)
- GNU/Linux user.


More information about the Ossm-members mailing list