[2s.mk-friends] spam problem [беше: Social Freelancing во Хаклаб]

Petar Velkovski pvelkovski at gmail.com
Sun Oct 20 20:09:55 UTC 2013


Јас користам адреса од gmail, и мејловите од оваа листа, односно извесен
број од нив,  извесен период ми завршуваат во spam папката. Дури пред
неколку дена дена (15.10.2013) ми стигна (автоматско) барање да го
потврдам членство во истава листа, по што се обратив за помош на
ossm-members-owner at lists.softver.org.mk (и добив одговор).

Во принцип јас ретко манипулирам со моите мејлови директно преку gmail,
туку користам Thunderbird. Ама после барањето за потврда на членство на
листава се логирав на gmail и на два пати вадев мејлови од spam фолдерот
користејќи ја "not a spam" опцијата. Сепак гледам дека денес [Social
Freelancing во Хаклаб] мејловите пак завршиле во spam папката - пак ги
вадев од таму со "not a spam" опцијата.

Затоа би поставил едно прашање, околу возможноста на следново сценарио:
Некој некогаш се зачленил на листава, по извесен период изгубил желба да
прима мејлови од истата и наместо да се отпише со помош на процедурата
за отпишување, почнал да ги означува мејловите како spam. Дали е
возможно ваквото сценарио кои би значело дека проблемот е сврзан само со
gmail или проблемов се јавува и на други мејл сервиси како yahoomail на
пример?

Би му било ли тешко на некој да додаде yahoomail адреса на листата и да
провери како таму се однесуваат мејловите?

Петар


More information about the Ossm-members mailing list