[2s.mk-friends] NSND Охрид/Струга?

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Sun May 4 09:08:55 UTC 2014


Ајде да дефинираме датум за да се јавам ја по хотели.
On 4 May 2014 11:04, "Andrej T." <andrejtrajchevski at gmail.com> wrote:

> > Би било фино да се разговара за датум за да можат да си планираат луѓето.
>>
>
> Мене до сеа 20 луѓе ме прашаа во Белград и Загреб дали / кога ќе има, така
> да има заинтересираност. Некои дури и одмори ми рекоа дека си планирале за
> НСНД. :-))
>
> Така да +1 ... почеток на Јуни негде? Ја предлагам 6-ти (петок) до 8-ми
> (недела).
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20140504/a3cfd33c/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list