[2s.mk-friends] Курс: „Дизајнирање на компјутер, од нула!“

Andrej T. andrejtrajchevski at gmail.com
Tue Oct 7 12:03:40 UTC 2014


За една недела од сега, почнувајќи од 14-ти октомври во КИКА ќе се одржува
курс во кој студентите, во текот на шест недели, ќе дизајнираат компјутер.

Идејата е оваа: за фундаментална компонента се земаат Nand логичката порта
и D flip-flop-от и од нив се прават другите порти, од кои пак се прават
едноставни чипови. Од едноставните чипови се составуваат посложени, за на
крајот секој студент да има дизајнирано функционално 16-битно CPU со 28
инструкции.

Курсот е дериват на Nand2Tetris <http://nand2tetris.org/>. Ако првиот дел
пројде добро, може да организираме и втор, во кој студентите ќе пишуваат
свој програмски јазик, виртуелна машина, компајлер, оперативен систем и -
конечно - игра која се извршува на овој систем.

Пријавувањето е во тек. Повеќе информации тука: http://dkn.spodeli.org/

-- 
Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20141007/aa9f4bc5/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list