[2s.mk-friends] Работилница и предавања на слободната зона во технички факултети

Andrej T. andrejtrajchevski at gmail.com
Fri Feb 13 15:03:41 UTC 2015


2015-02-13 15:22 GMT+01:00 Damjan Velickovski <damjan.velickovski at gmail.com>
:

> Поради тоа што мислам дека е протребно да се работи на практични работи и
> да се создаваат ад-хок работни групи кои би работеле на она што сакаат во
> моментот, успеав да издејствувам да се обезбеди посебна просторија во која
> ова може да се одвива непречено.


Awesome. :-))

Интернет (WiMax) и проектор има во Хаклаб, а дали ќе може да донесеме
веројатно зависи од тоа кој ќе биде таму да го чува. Ќе зборнеме на ИРЦ за
ова и ќе пишеме.

За сега идеите беа да се одржат интро работилници за Node.js, Python и Ruby
(on Rails).

Отворени сме за идеи.

-- 
Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20150213/3dfe9963/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list