[2s.mk-friends] Rapture

Jovanka Gulicoska jovanka.gulicoska at gmail.com
Fri Sep 11 09:26:40 UTC 2015


+1

ако може да искористиме некој друг во меѓувреме, нека го земе Њук


2015-09-11 0:25 GMT+02:00 Andrej T. <andrejtrajchevski at gmail.com>:

>
> 2015-09-10 23:59 GMT+02:00 Igor Stamatovski <igor.stamatovski at gmail.com>:
>
>> Ставете привремено некој од другите компјутери местo rapture, додека
>> го користи њук, коа ќе го надгради ќе го врати па ќе го смените.
>>
>
> +1
>
> ако нема причина баш rapture да се користи, ова е боље решение
>
>
> --
> Андреј Трајчевски / 078/426-717 / andrejtrajchevski at gmail.com
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20150911/d2360d74/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list