[2s.mk-friends] Informativna sesija - povik za Specificni Akciski Grantovi

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Wed Sep 30 16:14:06 UTC 2015


>
> Почитувани,
>
> Ве известуваме дека на 5 октомври 2015 г. (понеделник), со почеток од
> 11.00 ч., во МЦМС (Македонски центар за меѓународна соработка, ул. „Никола
> Парапунов“ бр. 41А), Цивика мобилитас организира Информативна сесија за
> Повикот за предлози за Специфични акциски грантови.
>
> Специфичните акциски грантови на Цивика мобилитас се наменети за
> граѓанските организации регистрирани според Законот за здруженија и
> фондации (2010) за воспоставување и работа со таканаречени „платформи за
> соработка“ меѓу апликантот, грантистите и тимот на Цивика мобилитас, на
> следните теми:
>
> ·     истражување и развој (ИР),
>
> ·     информации и комуникации (ИК) и
>
> ·     набљудување, оценка и известување (НОИ).
>
> Времетраењето на активностите од овој повик треба да биде помеѓу 24 и 30
> месеци. Големината на побараниот грант треба да биде од 2.500.000 до
> 3.500.000. Расположливиот вкупен износ за повикот е 21.000.000 денари.
>
> Повеќе информации поврзани со грантовите ќе се презентираат во текот на
> Информативната сесија, а исто така може да се најдат и на веб страниците на
> МЦМС и Цивика мобилитас.
>
> Ве молиме, да го потврдите Вашето учество на sms at mcms.mk.
>
>
> Со почит,
>
> Цивика мобилитас
>-- 
damjan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20150930/03676273/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list