[2s.mk-friends] Отворени работни позиции

Ljupco Vangelski ljupco.vangelski at gmail.com
Mon Apr 11 17:22:44 UTC 2016


Здраво,
ви пишувам од млада start-up компанија, VapourApps 
(http://vapour-apps.com). Имаме две отворени full-time работни позиции 
во Скопје.


#1 Database developer
- Главни улоги се градење, мониторирање, одржување и надградување на 
продукциски инсталации од PostgrsSQL и MySQL.
- Поставување на high-availability, database cluster, репликации, 
оптимизирање на query-ја, бекапирање и архивирање.
- Одржување на development, testing, production и reporting околини.
- Детектирање на I/O загушувања, дебагирање на слаби перформанси, 
оптимизирање на распределба на оптоварување.
- Развој и одржување на Database-as-a-Service модул за OpenStack/VapourApps.

Техинчки познавања:
- Искуство и/или желба за работа со Linux/BSD системи е задолжително.
- Искуство со севери за бази на податоци - PostgresSQL, MySQL, Oracle.


#2 Network engineer
- Главни улоги се дизајнирање, поддршка и одржување на мрежни 
инфраструктури.
- Менаџирање на open source мониторинг системи како Icinga2, NtopNG, NFSen.
- Работа со Software defined networks, OpenStack Neutron, поврзување на 
повеќе нодови со помош на OpenVPN и IPSec.
- Креирање и менаџирање на виртуелни фајрволи и рутери, врз 
преинсталирани Linux/BSD.
- Дијагностицирање на мрежни загушувања, слаби перформанси, анализирање 
и снифање на мрежен сообраќај.
- Конфигурирање и менаџирање на виртуелни Elastix Software VoIP PBX системи.

Технички познавања:
- Искуство и/или желба за работа со Linux/BSD системи е задолжително.
- Искуство со мониторинг системи.
- Познавање на TCP/IP мрежи.


Сите заинтересирани можат да ми пишат директно на:
ljupco.vangelski at gmail.com
ljupco.vangelski at vapour-apps.com


Поздрав,
Љубе

-- 
Ljupco Vangelski

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20160411/8d794898/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list