[2s.mk-friends] Активизам за слободен софтвер, каде е?

Tino Lubeski lubeskit at gmail.com
Tue Aug 16 12:35:35 UTC 2016


+1,

Јас сакам да помогнам било како.


[image: photo]
*Hristijan Lubeski - Tino*
A kid who travels the world ... on the Internet
lbskit at protonmail.ch | lubeskit at gmail.com | http://tinnotl.github.io | Skype:
tino-99 <https://mail.google.com/mail/u/0/#m_6668887474208176067_> | Milky
Way, Earth
<http://facebook.com/lubeskit>  <http://twitter.com/tinnotl>
<http://github.com/tinnotl>

2016-08-16 13:39 GMT+02:00 Димитриј Мијоски <dmjpp at hotmail.com>:

> Ќе поставам три тврдења,
>
> 1. Активизмот за слободен софтвер во Македонија последните 5 години опаѓа.
> Почитта кон него е изгубена.
> 2. Квалитетот на софтверската индустрија во еден регион е толку добар
> колку што е кванитетот на изработен слободен софтвер во тој регион.
> 3. За економијата на една држава, производството на:
>     - слободен софтвер е најдобро;
>     - на затворен софтвер кој останува во сопственост на креаторите е
> полошо;
>     - а целосно давање на правата т.е. аутсорсинг е најлоша опција.
>    За жал третава опција кај нас е многу популарна.
>
> За првото, доволно е да се видат активностите надвор од работилницата
> (хаклабот) КИКА. Ќе пуштам две врски:
> https://www.google.com/search?q=слободен+софтвер+OR+хаклаб+
> OR+mozilla+site:finki.ukim.mk
> <https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+OR+%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1+OR+mozilla+site:finki.ukim.mk>
> https://www.google.com/search?q=слободен+софтвер+OR+хаклаб+site:it.mk
> <https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+OR+%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1+site:it.mk>
> https://www.google.com/search?q=слободен+софтвер+site:*.mk
> <https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80+site:*.mk>
> Ако ги видиме датумите ќе видиме како тежнеат кон 2012, 2011 година и
> порано.
>
> Второто е веќе емпириска претпоставка.
>
> Третото тврдење... тоа е опасна економија. Хехе.
>
> Поентата ми е дека освен користење треба да се стимулира и развој на
> слободен софтвер.
>
> Сега, не знам тековните членови на оваа организација колку се
> заинтересирани за тоа. Тоа го правевте во минатото добро, можеби сега веќе
> ви е смачено. Моментално, фокусот на тековните членови е хаклабот, но тоа е
> прилично различна работа. Слободен софтвер е идеологија, хаклабот е физички
> простор односно работилница. Идеологија се шири на многу луѓе, работилница
> е за ограничен број луѓе, на пример, збира 10 луѓе во еден момент.
>
> Значи, ако на старите членови им е смачено од активизмот, треба да се
> најдат нови активисти. Но, за да се најдат нови, треба старите да убедат
> нови луѓе за тие да поверуваат во слободен софтвер. И тука се наоѓаме во
> еден незгоден циклус.
>
> Јас лично, сега за сега, имам желба да го ширам слободарството, можам да
> наоѓам некоја публика. Сепак, потребни се здружени напори.
>
> Поздрав,
> Димитриј.
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20160816/db562951/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list