[2s.mk-friends] Циклус курсеви како идеа за финансирање

Kiril Vangelovski k.vangelovski at gmail.com
Sat Aug 27 08:41:39 UTC 2016


Може нешто поиновативно да направиме и во начинот на сервирање на овие 
курсеви.
Што мислите за користење на https://github.com/edx/edx-platform ?
За разлика од класично предавање овој начин сметам дека е поефективен, а 
дополнително може да се добие поголема публика. Средбите во живо може да 
бидат во вид на работилници каде дополнително ќе се разговара за се што 
не било јасно од веб материјалите.


More information about the Ossm-members mailing list