[2s.mk-friends] Пракса, лето 2016 - Google Summer of Code and Outreachy

Visar Zejnullahu visar.zejnullahu at gmail.com
Thu Mar 10 11:30:45 UTC 2016


<http://lwn.net/SubscriberLink/679038/67fc134cbee4b789/> 

> On Mar 10 2016, at 11:21 am, Ana Risteska <a.risteska at gmail.com>
wrote: 

>

> 

>

> 2016-03-10 11:09 GMT+01:00 Kalina Trajanoska
<[kalina at artistika.com](mailto:kalina at artistika.com)>: 

>

>> Здраво, дали има да речеме група од хаклаб што учествува па се собира
заедно или индивидуално секој си се пријавува на страната на google? 

>

> 

>

> Аплицирањето и учеството е индивидуално. 
Инаку сме се собирале групно во Хаклаб да работиме за друштво и да си
помагаме, но сепак секој на својот проект. 
 

>

> 

>

> 
>

>> _______________________________________________ 
Ossm-members mailing list 
[Ossm-members at lists.softver.org.mk](mailto:Ossm-members at lists.softver.org.mk) 
<https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members> 

>

> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20160310/2ebdde53/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list