[2s.mk-friends] Пракса, лето 2016 - Google Summer of Code and Outreachy

Ana Risteska a.risteska at gmail.com
Thu Mar 10 10:20:58 UTC 2016


2016-03-10 11:09 GMT+01:00 Kalina Trajanoska <kalina at artistika.com>:

> Здраво, дали има да речеме група од хаклаб што учествува па се собира
> заедно или индивидуално секој си се пријавува на страната на google?
>

Аплицирањето и учеството е индивидуално.
Инаку сме се собирале групно во Хаклаб да работиме за друштво и да си
помагаме, но сепак секој на својот проект.
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20160310/7a0dadee/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list