[2s.mk-friends] Вонредно годишно собрание

Damjan Georgievski gdamjan at gmail.com
Thu Dec 14 21:41:08 UTC 2017


# Записник од вондредно собрание на слободен софтвер - (записникот го
води Дамјан)

Присутни членови: Јованка, Гоце, Ана, Дамјан, Алекс (преку
телеконференциска врска)
Присутни други: Ковач, Њук, Новица, Стама, Андреј, Солза
Не се пристутни: Божидар# Точка 0

• Новица го активира членството според статут[0] член 13а
• Претседателот констатира, поради неактивност Божидар станува почесен член
• Преседателот констатира дека организацијата има 6 членови# Точка 1 - се изгласале нови членови

• Никола Демерџиев
• Никола Ковачевски
• Андреј Трајчевски
• Христијан Бурмузоски
• Висар Зејнулаху


Гласале за: Јованка, Гоце, Ана, Дамјан, Новица, Алекс
Гласале против: -
Не гласале: -


# Точка 2 - ново раководство на организацијата

• Дамјан - претседател
• Андреј - потпретседател
• Христијан - секретар

Гласале за: Јованка, Ана, Дамјан, Новица, Алекс
Гласале против: Гоце
Не гласале: -


# Точка 3 - на свое барање почесни членови стануваат:

• Гоце Митевски


# Точка 4 - Определување рокови во кои новиот претседател треба да се
погрижи за промени во ЦРМ и НЛБ

• најкасно околу 12 јануари


# Точка 6 - Разно оперативни обврски:

• дамјан да им отвори нови мејлови на новите членови

• до сметководство да се достават изводите за втората половина на 2017
• 4720 mkd да се плати на сметководство (екопром)
• 1690 mkd данокот е платен со сметководство - да се потврди
• 2 x даноци за кирија се утнати - да се платат
• да се види можноста за користење на e-tax сервисот (новица е регистриран)

• НЛБ клик пристап да се среди / и потписници на сметката
• Електронско банкарство НЛБ (200мкд про-клик мини) апликацијата ќе ја
раководи секретарот
• Гоце да оди како преставник на 2смк - МИОА отворени податоци, Ковач
заменик - секретарот ќе прати мејл (Ана)
• Програма за работа и годишно собрание во Јануари
• Да се види регистрирање на организацијата за општествено корисна во
Министерство за правда
• Архивата да се комплетира (2018)Констатирани членови по собранието:
Јованка, Новица, Ана, Дамјан, Алекс, Ковач, Андреј, Њук, Христијан, Висар


[0] Статут на организацијата
https://slobodensoftver.org.mk/dokumenti/statut_na_sloboden_softver_makedonija-- 
damjan


More information about the Ossm-members mailing list