[2s.mk-friends] Активизам за СС во образование, администрација и политика

Misha Popovikj popmisa at gmail.com
Tue Feb 14 10:39:20 UTC 2017


Континуиран активизам е полезен. Меѓутоа, треба да се има предвид што од
НПСС досега е остварено и да се направи скен на тоа што може а што не може,
како и тоа што треба прво да се направи.

Без политика за слободен софтвер, како и стратегија, не можеме да кажеме
дека би можеле да напишеме закон за слободен софтвер. Истовремено, не
мислам дека закон е потребен затоа што различни димензии кои се поврзани со
примена на слободен софтвер се покриени специфично во правото, или извираат
од него. Тоа што е потребно, веројатно, е да се систематизираат сите правни
обврски во еден правен водич за државните институции - кои ИКТ обврски
извираат директно или индиректно од постоечкото право.

На пример, директно, точка 5 од Нпсс, е веќе озаконета во Законот за јавни
набавки. Отворените формати директно се промовирани со законот за отворени
податоци. Индиректно, за отворените податоци како и недискриминација за тоа
што ти користиш на другата страна се покриени од правото, веројатно во сите
прописи кои забрануваат монопол. Оттука, политиката онаква каква што беше
замислена извираше од правото и требаше да биде документ кој ќе помогнеше
во соодветна примена на правото. Единственото што веројатно не е покриено
со закон е точка 3 односно, барем мене не ми е познато, дека тие што
добиваат државно финансирање се обврзани сработеното да биде со отворена
лиценца.

Промоцијата на слободен софтвер не знам колку може да биде озаконета, туку
може да биде стимулирана преку општи политики (на ниво на Влада) и
специфични политики (образование, јавни набавки и сл).

Ако веќе некој сака да се занимава со ова тогаш веројатно потребно е да се
направи некоја физибилити студија, не мора да е тоа големо - може да е на
ниво на едно министерство, за total cost of ownership, плус колку чини
транзицијата и кои се користите од тоа државните институции да употребуваат
слободен софтвер.

Исто така, мислам дека еден од проблемите во примена на каква било
стратегија е што не сум сигурен дека сеуште се развиени стандардни
протоколи за комуникација помеѓу различните институции. Барем така беше
пред неколку години. Можеби тука има некаков entry point за иницирање на
прашањето.

М.

On Mon, Feb 13, 2017 at 10:27 PM Димитриј Мијоски <dmjpp at hotmail.com> wrote:

> From: Novica Nakov <nnovica at gmail.com>
> Sent: Monday, February 13, 2017 21:57
> > И закони се менуваат.
>
> Ама потешко.
>
>
> > Конкретно, овде веќе е вид на документ што е во таа форма готов и
> наједноставно е така да продолжи.
>
> Хмм, а ти мислиш истиот документ да се праќа? Тој веќе еднаш не успеа. Во
> ред е, може да се обидеме со истото ама тоа секако не е доволно. Документот
> има само стратешки одлуки, нема конкретни мерки како да се направи ова или
> она. Документот може да биде почетна точка.
>
> Мене идејата ми е да има некој континуиран активизам и притисок преку кој
> ќе се изготват поконкретни мерки за премин кон слободен софтвер кои ете
> можат да се запишуваат и евентуално да излезе упатство или закон или што и
> да е.
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20170214/f0dda95b/attachment.html>


More information about the Ossm-members mailing list