[2s.mk-friends] Книги земени од хаклаб

tin ichtinnotl at gmail.com
Wed Aug 29 16:59:02 CEST 2018


> Во меѓувреме, пишете се на пајрет педов https://piratenpad.de/p/kika-books ако имате некоја книга кај вас.

во случај да не работи педов, напишете ги во овој тред:

- <име>
   - <книга>


More information about the Ossm-members mailing list