[2s.mk-friends] Простетична нога за мачка

Hristijan Burmuzoski lord.of.your.lives at gmail.com
Thu May 16 17:35:52 CEST 2019


Здраво Кирил,

Нека дојде кога е отворено (https://status.spodeli.org), на пример во
Понеделник од 19:00 и ќе ги испринтаме деловите. Пробајте да најдете модел.

Поздрав,
Христијан aka Lord_of_Life


On 5/16/19 4:51 PM, Kiril Vangelovski wrote:
> Здраво,
>
>
> Еден човек има мачка со ампутирана нога и би сакал да проба да направи
> 3д принтана простетична замена.
>
> Дали има можност да се направи тоа во хаклабот и има некој кој би
> сакал да помогне?
>
>
> Фала и поздрав,
>
> Кирил
>
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at lists.softver.org.mk
> https://lists.softver.org.mk/listinfo/ossm-members

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20190516/cf675063/attachment.sig>


More information about the Ossm-members mailing list